Welkom

Elke gemeente in Nederland beschikt over een rekenkamer of rekenkamercommissie. De gemeenten Beek, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth en Valkenburg aan de Geul hebben voor een eigen rekenkamercommissie gekozen, maar bij de samenstelling van die commissies is gekozen voor een personele unie. Met de rekenkamercommissie beschikken de gemeenteraden over een instrument om hun controlerende taak beter uit te voeren. De rekenkamercommissie verricht onderzoeken en doet aanbevelingen om gemeenten nog beter en effici├źnter te laten functioneren.

Bij de onderzoeken gaat het om:
• doeltreffendheid: in hoeverre leidt het vastgestelde beleid tot de verwachte resultaten?
• doelmatigheid: had met dezelfde middelen niet een beter resultaat kunnen worden bereikt?
• rechtmatigheid: zijn bij de aanwending van middelen geen fouten gemaakt?.