Leden

De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden en wordt ondersteund door een secretaris:

Leden rekenkamercommissie

drs. RJH (René) van den Akker RA, lid  
drs. SH (Bas) Braakhuis, voorzitter  
mr. MHJ (Thijs) Klaassen, lid  

Secretariaat:

MGA (Maurice) Cobben, secretaris  

Nevenfuncties leden