Reglement van Orde

De verordening draagt de rekenkamercommissie op een reglement van orde te maken. Dat reglement regelt concreet de werkwijze van de commissie en bevat bepalingen over de rol van de voorzitter en secretaris van de commissie.

R.V.O