Verordening

Het bestaansrecht van de rekenkamercommissie is verankerd in de “verordening op de rekenkamercommissie”. Deze verordening is in 2012 door alle gemeenten geactualiseerd en vastgesteld. De verordening regelt de instelling en werkwijze op hoofdlijnen van de rekenkamercommissie.

Verordening Beek

Verordening Eijsden-Margraten

Verordening Gulpen-Wittem

Verordening Meerssen

Verordening Nuth

Verordening Valkenburg